Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov

Školní poradenské pracoviště

Na naší škole je zřízeno školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP).  ŠPP tvoří speciální pedagožka Mgr. Michaela Straková, výchovná poradkyně Mgr. Zuzana Pokorná a školní metodička prevence Mgr. Hana Plicková.

Činnosti speciálního pedagoga - Mgr. Michaela Straková

Spojení - strakova.m@3zsjirkov.cz, tel. +420 604 253 030

Činnosti výchovného poradce - Mgr. Zuzana Pokorná

Konzultační hodiny

středa 8.45 - 9.30 hod. a čtvrtek15.30  - 16.00 hod. po dohodě

Konzultace je možná i v jinou dobu po dohodě.

Spojení - pokorna.z@3zsjirkov.cz, tel. +420 603 767 647

Školní metodik prevence - Mgr. Hana Plicková

Spojení - plickova.h@3zsjirkov.cz, tel. +420 603 767 647