Důležité informace

Organizace 1. - 6. 9. 2022
19. 08. 2022

Organizace 1. - 6. 9. 2022  

Průběh první školního dne 1. - 6. 9. 2022

Organizace 1. - 6. 9. 2022
19. 08. 2022

Organizace 1. - 6. 9. 2022  

Průběh první školního dne 1. - 6. 9. 2022

Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov

Školní poradenské pracoviště

Základní škola Jirkov, Nerudova 1151

 

Vážení zákonní zástupci,
na naší škole působí školní psycholog, speciální pedagog a sociální pedagog. Spolu s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence tvoří Školní poradenské pracoviště. Pro práci s třídami i s jednotlivými žáky na naší škole je potřeba vyjádření Vašeho souhlasu.

Činnosti speciálního pedagoga - Mgr. Michaela Straková

Spojení - strakova.m@3zsjirkov.cz, tel. +420 604 253 030

Činnosti výchovného poradce - Mgr. Zuzana Pokorná

Konzultační hodiny

středa 8.45 - 9.30 hod. a čtvrtek15.30  - 16.00 hod. po dohodě

Konzultace je možná i v jinou dobu po dohodě.

Spojení - pokorna.z@3zsjirkov.cz, tel. +420 603 767 647

Školní metodik prevence - Mgr. Hana Plicková

Spojení - plickova.h@3zsjirkov.cz, tel. +420 603 767 647

Školní psycholog - Mgr. Mirela Tomeczková

Spojení - tomeczkova.m@3zsjirkov.cz