Důležité informace

Omlouvání žáků - změna
08. 01. 2023

Omlouvání žáků - změna  

Nové telefonní číslo pro omlouvání žáků.

Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov

Školní poradenské pracoviště

Základní škola Jirkov, Nerudova 1151

 

Vážení zákonní zástupci,
na naší škole působí školní psycholog, speciální pedagog a sociální pedagog. Spolu s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence tvoří Školní poradenské pracoviště. Pro práci s třídami i s jednotlivými žáky na naší škole je potřeba vyjádření Vašeho souhlasu.

Činnosti speciálního pedagoga - Mgr. Michaela Straková

Spojení - strakova.m@3zsjirkov.cz, tel. +420 604 253 030

Činnosti výchovného poradce - Mgr. Zuzana Pokorná

Konzultační hodiny

středa 8.45 - 9.30 hod. a čtvrtek15.30  - 16.00 hod. po dohodě

Konzultace je možná i v jinou dobu po dohodě.

Spojení - pokorna.z@3zsjirkov.cz, tel. +420 603 767 647

Školní metodik prevence - Mgr. Hana Plicková

Spojení - plickova.h@3zsjirkov.cz, tel. +420 603 767 647

Školní psycholog - Mgr. Mirela Tomeczková

Spojení - tomeczkova.m@3zsjirkov.cz