Důležité informace

Zadejte název
30. 11. -1
Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022

  1. Podávají se přihlášky na 2 střední školy. Obě vybrané školy se píší na jeden formulář. Na první místo se píše preferovaný obor.Žák dostane 2 výtisky vyplněné přihlášky.
  2. Výsledky přijímacích zkoušek se vyhlašují formou vydání seznamu přijatých uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu zkoušek. Seznam přijatých uchazečů je zveřejněn na webových stránkách střední školy nebo na budově SŠ. V seznamu jsou uvedeni žáci pod kódem.
  3. Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává.
  4. Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním písemného rozhodnutí.
  5. Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu odevzdáním zápisového lístku (je pouze jeden) do 10 - ti pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí.
  6. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku běží ode dne , kdy ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nejdříve 22. 4. 2022 + 10 pracovních dnů.
  7. Vzít zpět zápisový lístek zákon neumožňuje (vyjímkou je případ, kdy se žák na druhé škole odvolá a odvolání je úspěšné.
  8. Žák je povinen nejpozději du 7. února 2022 odevzdat zvolené obory studia výchovnému poradci, který zajistí další vyplnění údajů a tisk obou přihlášek. Pak je nutné získat k daným oborům schválení obvodního lékaře (placená služba), ktrý dá přímo do přihlášky doporučení s razítkem.
  9. Do 1. března 2022 si žáci sami zajistí zaslání přihlášek na SŠ - poslední den k odevzdání.
  10. Přijímací zkoušky se konají:

Podrobné informace o přijímacím řízení jsou uvedeny a průběžně aktualizovány na:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore