Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov

Seznam tříd Seznam tříd

  První stupeň
PT 1. A 2. A 3. A 4. A 5. A
    2. B 3. B   5. B
      3. C 4. C 5. C

 

Druhý stupeň
6. A 7. A 8. A 9. A        
6. B 7. B 8. B    

 

Vyučovací hodiny Vyučovací hodiny

hodina začátek konec hodina začátek konec
1.  8:00  8:45 5. 11:50 12:35
2.  8:55  9:40 6. 12:45 13:30
3. 10:00 10:45 7. 13:40 14:25
4. 10:55 11:40 8. 14:35 15:20

 

EU a MSMT

Příjemce dotace: Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov
Název projektu: Chceme zlepšovat výuku II
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_063/0008869

Období realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020
Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_063. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Z finančních prostředků v celkové výši 1.269.684,- Kč hradíme tyto aktivity:

Základní škola:
Školní psycholog – personální podpora ZŠ

Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ
Projektový den v ZŠ
Projektový den mimo ZŠ
Tandemová výuka
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Karierový poradce

Školní družina:
Využití ICT ve vzdělávání ve ŠD
Projektový den ve ŠD