Důležité informace

Provoz školy od 10. května 2021
05. 05. 2021

Provoz školy od 10. května 2021  

Provoz školy od 10. 5. 2020

Návrat žáků do školy
08. 04. 2021

Návrat žáků do školy  

Návrat žáků do školy 12. 4. 2021

Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov

Seznam tříd Seznam tříd

První stupeň
1. A 2. A 3. A 4. A 5. A
1. B 2. B   4. B 5. B
1. C 2. C 3. C 4. C  

 

Druhý stupeň
6. A 7. A 8. A 9. A        
6. B 7. B 8. B 9. B  

Vyučovací hodiny Vyučovací hodiny

hodina začátek konec hodina začátek konec
1.  8:00  8:45 5. 11:50 12:35
2.  8:55  9:40 6. 12:45 13:30
3. 10:00 10:45 7. 13:40 14:25
4. 10:55 11:40 8. 14:35 15:20

 

EU a MSMT

Příjemce dotace: Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov
Název projektu: Chceme zlepšovat výuku II
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_063/0008869

Období realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020
Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_063. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Z finančních prostředků v celkové výši 1.269.684,- Kč hradíme tyto aktivity:

Základní škola:
Školní psycholog – personální podpora ZŠ

Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ
Projektový den v ZŠ
Projektový den mimo ZŠ
Tandemová výuka
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Karierový poradce

Školní družina:
Využití ICT ve vzdělávání ve ŠD
Projektový den ve ŠD