Důležité informace

Ředitelské volno 18.11.2022
14. 11. 2022

Ředitelské volno 18.11.2022  

Oznámení ŘŠ o vyhlášení ředitelského volna.

Třídní schůzky
10. 11. 2022

Třídní schůzky  

Informace k třídním schůzkám.

Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov

Metodické orgány 2022 / 2023

 

 

Metodická sdružení

Třídy Učitel
1. - 3. třídy p. Bachurová
4. – 5. třídy p. Součková

 

Předmětové komise

Předměty Učitel
český jazyk p. Kohoutová,  p. Horčanová, p. Rusínová, p. Straková
matematika, fyzika, informatika a výpočetní technika p. Karbanová, p. Tejklová, p. Gärberová, p. Balúchová, p. Meitnerová, p. Straková, p. Kohoutová
přírodní vědy (chemie, přírodopis, zeměpis) p. Balúchová, p. Plicková, p. Karbanová, p. Gärberová, p. Pokorná, p. Kováčová ml.
společenské vědy (dějepis a občanská výchova) p.Lukavcová,  p. Pokorná, p. Rusínová, p. Horčanová
cizí jazyky p. Plicková, p. Horčanová, p. Lukavcová, p. Grünbaumová, p. Kováčová ml.
umění a kultura (hudební a výtvarná výchova) p. Fulierová, p. Grünbaumová, p. Straková, p. Rusínová
výchovy (tělesná, společenská, výchova ke zdraví a pracovní činnosti) p. Pokorná, p. Plicková, p. Horčanová, p. Kováčová ml., p. Gärberová, p. Fulierová, p. Straková, p. Lienertová