Důležité informace

Výběrové řízení zástupce/zástupkyně ředitelky
13. 03. 2024

Výběrové řízení zástupce/zástupkyně ředitelky  

Vyhlášení výběrového řízení na pozici zástupce/zástupkyně ředitelky.

Organizace ŠD a ŠJ během jarních prázdnin
26. 02. 2024

Organizace ŠD a ŠJ během jarních prázdnin  

Důležité informace o provozu ŠD a ŠJ během jarních prázdnin

Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov

Technické zázemí školy

 

Škola je umístěna v poměrně mladé částí města Jirkova. Máme dvě budovy. Hlavní budovu, ke které je „přilepen“ pavilón dílen a tělocvičny. A druhou, kde je školní družina, školní jídelna, přípravné třídy a cvičná kuchyňka. Budova školy byla slavnostně otevřena v roce 1960. Ale dokončovací práce probíhaly ještě v dalších letech za plného provozu školy. Oproti ostatním základním školám v Jirkově máme to, co ke škole patří. Vlastní hřiště, odpočinkové plochy, množství zeleně, školní zahradu, dvě tělocvičny, dřevo-dílnu, kovo-dílnu, školní jídelnu a školní družinu. 
Od roku 1998 probíhají rekonstrukce a modernizace budovy. Škola i budova školní jídelny a družiny jsou od roku 2015 zateplené, mají nová plastová okna. Jsou opraveny ploché střechy na všech budovách.  Byl opraven zahradní domek. 
V budově školy došlo během dvou uplynulých let- 2021/2022,2022/2023- k rekonstrukci pavilonu 1. a 2.stupně. Ve školním roce 2023/2024 čeká na rekonstrukci ještě střední spojovací část budovy. Dále proběhne rekonstrukce tělocvičen. 
Ve škole vznikla ve školním roce 2021/2022 nová ředitelna a místnost určená ekonomce, hospodářce a sekretářce s novým archivem. Dále v prostorách, kde sídlily paní ekonomka a sekretářka vznikla kancelář sociálního pedagoga a Romského asistenta. 
Ve školním roce 2022/2023 v pavilonu 2.stupně ve 2. patře vznikl prostor pro odpolední klub, který je pojímán formou otevřené třídy. Dále pak v budově školní družiny a jídelny došlo k rekonstrukci dvou tříd, které slouží jako učebny pro přípravné třídy. 

Učebny

Ve škole je 36 místností používaných na výuku a vzdělávání. Z tohoto počtu je 21 kmenových učeben. 2 učebny jsou vybaveny počítači připojených vysokorychlostním připojením k Internetu. 2 učebny jsou vybaveny jako dílny – jedna jako kovodílna, druhá jako dřevodílna. Výuka fyziky, chemie, výtvarné výchovy a domácnosti probíhá v odborných učebnách. 3 místnosti jsou vybaveny jako herny pro oddělení školní družiny. 2 místnosti jsou vybaveny jako učebny přípravné třídy. Tělesná výchova se vyučuje ve dvou tělocvičnách. Jedna je vybavena na hry a druha na gymnastiku. Pro tělesnou výchovu má škola k dispozici ještě školní hřiště, které je součástí areálu. 

Zázemí pro sport

Přímo v areálu školy je fotbalové hřiště s atletickou dráhou a doskočištěm na skok daleký. Pro tělesné aktivity je také využívána travnatá ploch před školou. Tuto plochu navštěvují hlavně děti zapsané ve školní družině. Od 8.00 do 16.00 jsou našimi žáky v hodinách Tv a v práci sportovních kroužků využívány obě tělocvičny. Od 16.00 do 21.00 jsou obě tělocvičny k dispozici sportovním organizacím z města. 
Ve školním roce 2022/2023 bylo před školou vytvořeno dětské hřiště pro děti z přípravných tříd, 1.stupně a pro odpolední aktivity družiny. 

Školní jídelna

 

Máme vlastní ŠJ a obědy jsou vařeny v samostatné kuchyni. Důraz klademe na variabilní jídelníček sestavený v souladu se zásadami zdravé výživy a dle spotřebního koše. K obědům jsou podávány různé druhy ovocných čajů, džusy či multivitaminové nápoje, kompoty a saláty z čerstvé zeleniny či ovoce. 
Naše školní jídelna čeká na modernizaci. Projektová dokumentace je zpracována a čeká se na uvolnění finančních prostředků.