Důležité informace

Zadejte název
30. 11. -1
Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov

Technické zázemí školy

Škola je umístěna v poměrně mladé částí města Jirkova. Máme dvě budovy. Hlavní budovu, ke které je „přilepen“ pavilón dílen a tělocvičny. A druhou, kde je školní družina, školní jídelna a cvičná kuchyňka. Budova školy byla slavnostně otevřena v roce 1960. Ale dokončovací práce probíhaly ještě v dalších letech za plného provozu školy. Oproti ostatním základním školám v Jirkově máme to co ke škole patří. Vlastní hřiště, odpočinkové plochy, množství zeleně, školní zahradu, dvě tělocvičny, dřevo dílnu, kovo dílnu, školní jídelnu a školní družinu.

Od roku 1998 probíhají rekonstrukce a modernizace budovy. Vše je ovlivněno nedostatkem finančních prostředků. Jsou opraveny ploché střechy na všech budovách. Část oken na hlavní budově byla vyměněna za plastová. Vzhled budov změnila výměna vstupních dveří. Uvnitř budov byli zrekonstruovány WC. Bylo by třeba zmodernizovat šatny pro žáky 2. stupně. Vyměnit vnitřní vybavení. Zmodernizovat vytápění, elektrickou síť a rozvody vody. Zrekonstruovat školní hřiště.

V roce 2015 od března do srpna byla provedeno zateplení pláště budovy, vyměněna zbývající dřevěná okna, zrekonstruovány střechy na ŠJ, na tělocvičnách a školních dílnách a byl opraven zahradní domek. V rámci rekonstrukce byla zateplena půda na tělocvičnách a zmodernizováno osvětlení v tělocvičnách.

Učebny

Ve škole je 36 místností používaných na výuku a vzdělávání. Z tohoto počtu je 17 kmenových učeben. 2 učebny jsou vybaveny počítači připojených vysokorychlostním připojením k Internetu. 2 učebny jsou vybaveny jako dílny – jedna jako kovodílna, druhá jako dřevodílna. Výuka fyziky, chemie, výtvarné výchovy a domácnosti probíhá v odborných učebnách. 3 místnosti jsou vybaveny jako herny pro oddělení školní družiny. Tělesná výchova se vyučuje ve dvou tělocvičnách. Jedna je vybavena na hry a druha na gymnastiku. Pro tělesnou výchovu má škola k dispozici ještě školní hřiště, které je součástí areálu.

Zázemí pro sport

Přímo v areálu školy je fotbalové hřiště s atletickou dráhou a doskočištěm na skok daleký. Pro tělesné aktivity je také využívána travnatá ploch před školou. Tuto plochu navštěvují hlavně děti zapsané ve školní družině. Od 8.00 do 16.00 jsou našimi žáky v hodinách Tv a v práci sportovních kroužků využívány obě tělocvičny. Od 16.00 do 21.00 jsou obě tělocvičny k dispozici sportovním organizacím z města.

Školní jídelna

Máme vlastní ŠJ a obědy jsou vaěeny  v samostatné kuchyni. Důraz klademe na variabilní jídelníček sestavený v souladu se zásadami zdravé výživy. K obědům jsou podávány různé druhy ovocných čajů, džusy či multivitamínové nápoje. Naše školní jídelna čeká na modernizaci. Projektová dokumentace je zpracována a čeká se na uvolnění finančních prostředků.