Důležité informace

Provoz školy od 10. května 2021
05. 05. 2021

Provoz školy od 10. května 2021  

Provoz školy od 10. 5. 2020

Návrat žáků do školy
08. 04. 2021

Návrat žáků do školy  

Návrat žáků do školy 12. 4. 2021

Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov

Učební plán

Učební plán – běžné třídy - 2020/2021

Předměty Ročník
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Český jazyk 10 10 10 7 7 5 4 5 4
Anglický jazyk - - 3 3 3 3 3 3 3
Německý jazyk - - - - - - 2 2 3
Matematika 5 5 4 5 4 4 4 4 5
Prvouka 2 2 2 - - - - - -
Přírodověda - - - 2 2 - - - -
Vlastivěda - - - 2 2 - - - -
Chemie - - - - - - - 2 2
Fyzika - - - - - 2 2 2 1
Přírodopis - - - - - 2 2 2 1
Zeměpis - - - - - 2 2 2 2
Dějepis - - - - - 2 2 2 2
Občanská výchova - - - - - 1 1 1 1
Výchova ke zdraví - - - - - - 1 1 1
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 1 1
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Volitelné předměty - - - - - - 1 1 2
Informatika - - - - 1 - - - 1
Společenská výchova - - - - - 1 - - -
Kontrola 22 22 24 25 25 28 30 32 32
Týdenní časová dotace povinných předmětů 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 28-30 28-30 30-32 30-32
Celková týdenní povinná časová dotace 118         122      
Nepovinné předměty                  

 

Učební plán – třídy zřízené podle §16 odst. 9 – 2020/2021

Předměty Ročník
  1. 2. 3. 4. 5.
Český jazyk 9 9 9 6 6
Anglický jazyk - - 3 3 3
Německý jazyk - - - - -
Matematika 5 5 4 5 4
Prvouka 2 2 2 - -
Přírodověda - - - 2 2
Vlastivěda - - - 2 2
Hudební výchova 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 2
Speciálně pedagogická péče 1 1 1 1 1
Kontrola 22 22 24 25 25
Týdenní časová dotace povinných předmětů 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26
Celková týdenní povinná časová dotace 118