Důležité informace

Pár slov na závěr
28. 06. 2024

Pár slov na závěr  

Proslov ředitelky školy k ukončení školního roku 2023/24.

Výběrové řízení zástupce/zástupkyně ředitelky
13. 03. 2024

Výběrové řízení zástupce/zástupkyně ředitelky  

Vyhlášení výběrového řízení na pozici zástupce/zástupkyně ředitelky.

Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov

Učební plán

Učební plán – běžné třídy - 2023/2024

Předměty Ročník
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Český jazyk 10 10 10 7 7 5 4 5 4
Anglický jazyk - - 3 3 3 3 3 3 3
Německý jazyk - - - - - - 3 2 2
Matematika 5 5 4 5 4 4 4 4 5
Prvouka 2 2 2 - - - - - -
Přírodověda - - - 1 2 - - - -
Vlastivěda - - - 2 2 - - - -
Chemie - - - - - - - 2 2
Fyzika - - - - - 2 2 2 1
Přírodopis - - - - - 2 2 2 1
Zeměpis - - - - - 2 2 2 2
Dějepis - - - - - 2 2 2 2
Občanská výchova - - - - - 1 1 1 1
Výchova ke zdraví - - - - - - 1 - 1
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 1 1 1
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Volitelné předměty - - - - - - 1 1 2
Informatika - - - - 1 1 1 1 1
Společenská výchova - - - - - 1 - - -
Kontrola 22 22 24 25 25 28 30 32 32
Týdenní časová dotace povinných předmětů 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 28-30 28-30 30-32 30-32
Celková týdenní povinná časová dotace 118 122

 

Učební plán – třídy zřízené podle §16 odst. 9 – 2023/2024

Předměty Ročník
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Český jazyk 9 9 9 6 6 4 4
Anglický jazyk - - 3 3 3 3 3
Německý jazyk - - - - - 3 3
Anglický jazyk - 2. - - - - - - 2
Německý jazyk - 2. - - - - - - 2
Matematika 5 5 4 5 4 4 4
Prvouka 2 2 2 - - - -
Přírodověda - - - - 2 - -
Vlastivěda - - - 2 2 - -
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 1
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2
Speciálně pedagogická péče 1 1 1 1 1 1 1
Výchova ke zdraví - - - - - - 1
Volitelné předměty - - - - - - 1
Informatika - - - - 1 1 1
Kontrola 22 22 24 25 25 28 30
Týdenní časová dotace povinných předmětů 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 28-30 28-30
Celková týdenní povinná časová dotace 118 122