Důležité informace

Zadejte název
30. 11. -1
Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov

Kontakty

  Základní škola Jirkov
Nerudova 1151
431 11 Jirkov
  +420 603 767 647
  +420 474 721 077
  reditel@3zsjirkov.cz
00830283
  KB , č. ú. 192082520227/0100
Identifikační číslo organizace: 102129452
Datová schránka ID datové schránky: gfu6325

 

Hlavní kontakty

Pozice Jméno Telefon E-mail
Ředitel školy Mgr. Petr Jiráček +420 474 721 076
+420 603 804 731
reditel@3zsjirkov.cz
Zástupkyně ředitele Mgr. Ivana Tejklová +420 603 804 734 tejklova@3zsjirkov.cz
Kancelář školy

Dana Ouřadová

Markéta Rottová

+420 474 721 077
+420 603 767 647
ekonom@3zsjirkov.cz
Sborovna I. stupně   +420 474 721 078  
Sborovna II. stupně   +420 474 721 079  
Ekonomka Dana Ouřadová   ekonom@3zsjirkov.cz
Administrativní pracovnice Markéta Rottová   ekonom@3zsjirkov.cz
Výchovná poradkyně Mgr. Zuzana Pokorná   pokorna.z@3zsjirkov.cz
Metodik prevence Mgr. Hana Plicková   plicková.h@3zsjirkov.cz
Speciální pedagog Mgr. Michaela Straková +420 604 253 030 strakova.m@3zsjirkov.cz
Školník Radek Kilik +420 722 477 936  

 

Školní družina

Pozice Jméno Telefon E-mail
Vedoucí vychovatelka   +420 732 336 834  
Vychovatelka Lenka Musilová   musilova.l@3zsjirkov.cz
Vychovatelka Ivana Kargerová   kargerová.i@3zsjirkov.cz
Vychovatelka Věra Kučerová    

 

Školní jídelna

Pozice Jméno Telefon E-mail
Vedoucí školní jídelny Vladimíra Chrpová +420 733 129 541 vladimirachrpova@seznam.cz

 

1. stupeň

Třída Jméno Telefon E-mail
1. A  Mgr. Miluše Bachurová   bachurova.m@3zsjirkov.cz
1. B Mgr. Eva Lienertová   lienertova.e@3zsjirkov.cz
1. C + 2. C Mgr. Lenka Součková   souckova.l@3zsjirkov.cz
2. A Mgr. Zora Kováčová   kovacová.z@3zsjirkov.cz
2. B Mgr. Věra Váňová   vanova.v@3zsjirkov.cz
3. A Mgr. Marie Volaříková   volarikova.m@3zsjirkov.cz
3. C Mgr. Monika Nováková   novakova.m@3zsjirkov.cz
4. A Mgr. Šárka Kröhanová   krohanova.s@3zsjirkov.cz 
4. B Mgr. Michaela Straková   strakova.m@3zsjirkov.cz
4. C Mgr. Zdeňka Mařincová   marincová.z@3zsjirkov.cz
5. A Mgr. Dana Reichlová   reichlova.d@3zsjirkov.cz
5. B Mgr..Lenka Mattaschová   mattaschova.l@3zsjirkov.cz

 

2. stupeň

Třída Jméno Telefon E-mail
6. A Mgr. Zora Kováčová ml.   kovacová.z.ml@3zsjirkov.cz
6. B Mgr. Romana Karbanová   karbanova.r@3zsjirkov.cz
7. A Mgr. Jana Horčanová   horcanova.j@3zsjirkov.cz
7. B Mgr. Hana Lukavcová   lukavcova.h@3zsjirkov.cz
8. A Mgr. Michaela Böhmová   kohoutova.m@3zsjirkov.cz
8. B Mgr. Anita Rusínová   rusinova.a.ml@3zsjirkov.cz
9. A Ing. Jana Šlajová   slajova.j@3zsjirkov.cz
9. B Mgr. Hana Plicková   plicková.h@3zsjirkov.cz

 

Ostatní

Pozice  Jméno Telefon E-mail
učitel Mgr. Čeněk Žiaček   cenek.ziacek@gmail.com
učitelka Mgr. Zuzana Pokorná   pokorna.z@3zsjirkov.cz
učitelka Ing. Jarmila Balúchova   baluchovaova.j@3zsjirkov.cz
učitelka  Ing. Gabriela Gärberová   garberova.g@3zsjirkov.cz
AP Michaela Goldbrichtová   goldbrichtova.m@3zsjirkov.cz
AP Vendula Chrpová   chrpova.v@3zsjirkov.cz
AP Eva Kočková   kockova.e@3zsjirkov.cz
AP Lenka Němcová   nemcova.l@3zsjirkov.cz
AP Martina Šeinerová   seinerova.m@3zsjirkov.cz
AP Lucie Nezdarová   nezdarova.l@3zsjirkov.cz
AP Lenka Petráčková   petrackova.l@3zsjirkov.cz
AP Daniela Novotná   chrpova.v@3zsjirkov.cz