Školská rada

Datum zřízení:

15.12.2005

Ustavení stávající rady:

1.1.2015

Členové rady:

Zástupci zřizovatele:
Mgr. Eva Reicheltová
Milan Rodák

Zástupci pedagogických pracovníků:
Mgr. Miluše Bachurová
Mgr. Hana Lukavcová

Zástupci zákonných zástupců žáků:
Veronika Štětinová
Radim Volařík